Finlands officiella statistik

Lönesummaindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Lönesumman ökade med 1,2 procent under juli-september jämfört med året innan
13.11.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under juli-september 1,2 procent större än under motsvarande period året innan. Enbart i september ökade lönesumman för hela ekonomin med 2,6 procent från året innan. Under juli-september för ett år sedan ökade lönesumman med 2,5 procent.

Nästa offentliggörande:
11.12.2017

Beskrivning: Lönesummaindexen är index som beskriver den månatliga utvecklingen av lönesumman inom olika näringsgrenar. Lönesumma avser summan av de bruttolöner som företagen betalar ut.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, index, konjunkturväxlingar, löner, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt sätt att behandla nedläggning av småföretag
10.6.2016
Inom lönesummagraferna införs fr.o.m. uppgifterna för maj 2016 ett nytt sätt att behandla uppgifter om nedläggning av småföretag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/index_sv.html

Dela