Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2005

2005
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor