Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 8.11.2006

Kuntien talouden ja toiminnan tunnusluvut 2005

Kuntien talouden ja toiminnan tunnusluvut 2005 on julkaistu. Aineisto sisältää yleistietoja ja tunnuslukuja Suomen kunnista sekä vastaavia keskiarvotietoja maakunnittain, kuntaryhmittäin ja koko maan tasolla.

Tunnusluvut perustuvat kuntien talous- ja toimintatilastoaineistoon 2005. Tilastokeskus on tarkastanut kunnilta saadut tiedot ja muokannut niitä tarvittaessa paremman vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi.

Edellisten vuosien vastaaviin tietoihin verrattaessa on otettava huomioon Kainuun hallintokokeilun aiheuttamat muutokset. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on huolehtinut vuoden 2005 alusta lähtien muun muassa suurimmasta osasta sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä sekä joistakin opetustoimen tehtävistä. Aiemmin tehtävät olivat hallintokokeiluun kuuluvien kuntien vastuulla. Hallintokokeilun jäsenkuntien maksuosuus Kainuun maakunta -kuntayhtymän menoihin on tilastossa kirjattu yleishallinnon tehtäväluokkaan muiden palveluiden ostoihin.

Kuntien talous- ja toimintatilastoaineiston pohjalta laaditaan myös tilastojulkaisu Kuntien talous ja toiminta - kunnittaisia tietoja 2005, joka ilmestyy marraskuun lopulla.

Lähde: Kuntien talous- ja toimintatilastoaineisto 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erikka Peltonen (09) 1734 3547, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 8.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2005/ktt_2005_2006-11-08_tie_003.html