Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.11.2006

Kuntayhtymien menot jatkoivat kasvuaan vuonna 2005

Kuntayhtymien käyttökustannukset ilman liiketoimintaa olivat vuonna 2005 yhteensä noin 8,0 miljardia euroa. Edellisten vuosien tapaan kustannuksista vajaa 78 % käytettiin sosiaali- ja terveystoimeen ja noin 17 % opetus- ja kulttuuritoimeen. Yleishallinnon ja muiden palveluiden osuus oli 5,6 %. Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksista selkeästi suurin osa, 73 %, aiheutui erikoissairaanhoidosta. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntayhtymien taloustilastosta.

Kuntayhtymien käyttökustannukset sekä käyttötuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 9,5 %. Osa kasvusta aiheutuu Kainuun hallintokokeilun mukanaan tuomista muutoksista. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on huolehtinut vuoden 2005 alusta lähtien muun muassa suurimmasta osasta sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä. Aiemmin tehtävät olivat kuntien vastuulla. Hallintokokeilun jäsenkuntien maksama maksuosuus Kainuun maakunta -kuntayhtymälle on kuntayhtymien tilastossa kirjattu yleishallinnon tehtäväluokkaan myyntituloihin kunnilta.

Kuntayhtymien lukumäärä pieneni edellisestä vuodesta kuudella. Vuonna 2005 kuntayhtymiä oli kaikkiaan 231. Näistä 86:n pääasiallisena tehtäväalueena oli terveydenhuolto, 30:n sosiaalitoimi, 69:n sivistystoimi, 36:n yhdyskuntapalvelut ja yhdeksän liiketoiminta. Lisäksi tilastoon sisältyy Kainuun maakunta -kuntayhtymä, jonka pääasiallista tehtäväluokkaa ei ole määriteltävissä.

Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2005 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. liikelaitosmallia noudattavat kuntayhtymät eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset Käyttötuotot
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto 56 25,9 23 25,6 226 394,3 0 105,9
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 6 193 10,1 2 791 7,7 6 062 7,0 310 5,3
Siitä:                
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 259 5,7 93 3,9 72 20,9 1 0,1
Vanhusten laitospalvelut 22 14,6 14 11,8 23 11,7 4 19,9
Vammaishuollon laitospalvelut 143 5,9 80 4,5 140 2,0 5 -3,1
Suojatyö ja kehitysvammatoiminta 45 1,9 21 2,3 46 -1,5 2 1,6
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 130 44,2 66 28,6 108 14,1 15 30,7
Perusterveydenhuolto (pl. hammash.) 742 11,6 378 9,6 725 5,5 59 8,1
Perusterveydenhuollon hammashuolto 106 10,8 63 9,5 107 6,1 25 7,1
Erikoissairaanhoito 4 520 8,2 2 038 6,3 4 640 6,3 194 1,3
Ympäristöterveydenhuolto 27 8,7 15 6,5 27 1,8 2 -0,1
Muu sosiaali- ja terveystoimi 151 36,5 2 1254,1 145 30,3    
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 334 3,7 636 6,1 1 353 4,0 14 2,4
Siitä:                
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto 69 19,6 31 20,3 46 15,6 0 -57,2
Ammatillinen koulutus 888 1,6 414 4,7 927 2,6 8 -1,8
Ammattikorkeakoulutoiminta 326 2,3 164 3,4 331 2,9 2 -1,3
                 
Muut palvelut yhteensä 391 19,4 63 12,9 407 21,8 2 33,5
Siitä:                
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 57 18,5 9 17,5 65 17,5 0 -18,8
Sisäiset palvelut 21 -5,5 8 3,5 20 -6,1 0 25,0
Elinkeinoelämän edistäminen 33 10,1 11 15,0 31 6,3 0 55,4
Jätehuolto 51 9,6 5 4,3 57 17,5    
Joukkoliikenne 169 34,7 3 16,6 174 41,9    
                 
Käyttötalous yhteensä 7 974 9,5 3 513 7,6 8 048 9,5 326 5,4

Lähde: Kuntayhtymien talous 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Sinikka Salmi, (09) 1734 3329, ky.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 29.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2005/ktt_2005_2006-11-29_tie_004.html