Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 30.11.2006

Kuntien menojen kasvuvauhti vuonna 2005 edelleen nopea

Kuntien käyttökustannukset olivat vuonna 2005 yhteensä 27,3 miljardia euroa. Tämä on 4,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannusten jakautuminen suurimpien toimintalohkojen kesken oli aiempien vuosien kaltainen. Sosiaali- ja terveystoimeen menoista ohjautui 52,6 % ja opetus- ja kulttuuritoimeen 22,8 %. Yleishallinnon osuus oli 4,2 % ja muiden palveluiden 20,5 %. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien taloustilastosta, joka sisältää kaikkien 432 kunnan tiedot.

Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,7 %, vaikka Kainuun hallintokokeilun aiheuttamien muutoksien myötä yhdeksän kunnan sosiaali- ja terveystoimen tehtävät ovat suurelta osin siirtyneet Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoidettavaksi. Lisäksi kuntayhtymälle siirtyi vastuu toisen asteen koulutuksen järjestämisestä ja maakunnan elinkeinojen kehittämisestä. Hallintokokeilun jäsenkuntien maksuosuus Kainuun maakunta -kuntayhtymän menoihin on tilastossa kirjattu yleishallinnon tehtäväluokkaan muiden palveluiden ostoihin.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2005 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset Käyttötuotot
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 1 146 18,7 305 -0,6 321 11,7 3 -20,5
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 14 365 4,7 3 697 2,6 1 707 3,2 838 2,2
Siitä:                
Lasten päivähoito 2 101 5,7 945 3,5 262 0,4 237 2,1
Lasten ja nuorten laitoshuolto 333 14,1 59 7,0 18 28,0 8 20,4
Muut lasten ja perheiden palvelut 444 2,6 113 6,1 89 -4,9 7 0,8
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 969 1,6 384 0,2 174 -2,8 141 -1,0
Kotipalvelut 581 2,3 335 1,0 137 2,7 83 0,6
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 272 8,4 281 6,9 189 6,1 113 9,2
Perusterveydenhuolto 2 961 4,2 1 068 2,4 404 4,0 213 1,6
Erikoissairaanhoito 4 078 4,5 113 -1,5 45 -10,3 16 -15,0
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 6 215 3,5 2 851 2,5 423 -3,4 106 0,8
Siitä:                
Perusopetus 3 499 5,0 1 732 3,9 79 2,6 8 53,1
Lukiokoulutus 553 0,7 304 -0,3 16 0,3 3 0,0
Ammatillinen koulutus 328 -4,7 133 -6,2 51 -17,3 8 -15,5
Ammattikorkeakoulutoiminta 216 2,8 103 3,2 28 -3,7 4 4,1
Kirjasto 270 3,4 114 3,0 20 -1,2 3 -6,5
Liikunta ja ulkoilu 464 3,5 110 1,1 81 0,6 32 2,3
                 
Muut palvelut yhteensä 5 591 1,7 1 370 4,1 4 474 1,7 156 11,1
Siitä:                
Yhdyskuntasuunnittelu 313 0,0 150 -1,4 79 6,0 23 20,8
Liikenneväylät 760 1,4 79 5,9 210 -8,6 27 9,5
Palo- ja pelastustoimi 424 0,4 96 4,4 109 -7,7 4 9,0
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 581 -2,6 310 5,1 1 883 -2,1 5 33,8
                 
Käyttötalous yhteensä 27 317 4,3 8 223 2,7 6 924 2,2 1 103 3,1

Lähde: Kuntien talous 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erikka Peltonen, (09) 1734 3547, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2005/ktt_2005_2006-11-30_tie_005.html