Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 6.6.2008

Kuntatalouden kohentuminen hidastui vuonna 2007

Kuntien talouden vahvistuminen jatkui viime vuonna, mutta edellisvuotta hitaammin. Kansantalouden suotuisasta kehityksestä huolimatta kuntien vuosikatteiden kasvu jäi 300 miljoonaan euroon, mikä on puolet vuoden 2006 kasvusta. Vuonna 2007 kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,0 miljardia euroa. Verotulojen kasvu oli nopeaa edellisvuoden tapaan, mutta toimintamenojen viiden prosentin kasvu lohkaisi valtaosan verotulojen ja valtionosuuksien lisäyksestä. Kuntien lainakanta kasvoi edelleen, mutta jonkin verran aikaisempia vuosia hitaammin. Edellisvuosista poiketen kuntayhtymien talous heikentyi hieman. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista. Tilasto sisältää 415 kunnan 1) ja 222 kuntayhtymän tiedot.

Kuntien verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,1 miljardia euroa. Verotuloja kertyi kaikkiaan 16,3 miljardia euroa, mikä on 470 miljoonaa enemmän kuin talousarvioita laatiessa ennakoitiin. Prosentteina verotulojen kasvu oli 7,4. Valtionosuudet lisääntyivät 4,7 prosenttia.

Kuntien toimintakulujen kasvu pysyi viime vuosien tasolla, mutta toimintatuotot kasvoivat huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2006, ainoastaan 3,3 prosenttia. Kuntien toimintakate heikkeni 5,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Voimakkaasti lisääntyneen verorahoituksen ansiosta kuntien yhteenlaskettu vuosikate nousi 17 prosenttia edellisvuotista paremmaksi. Asukasta kohti laskettu vuosikate kasvoi kunnissa 382 euroon edellisvuoden 327 eurosta. Kuntayhtymien vuosikate heikentyi hieman vuodesta 2006.

Tilinpäätösten mukaan negatiivisen vuosikatteen kuntia oli aiempaa vähemmän, mutta kuntayhtymiä aiempaa hieman enemmän. Vuonna 2007 vuosikate jäi miinukselle 54 kunnassa ja 28 kuntayhtymässä, kun vuonna 2006 vastaavia kuntia oli 79 ja kuntayhtymiä 25. Negatiivisten katteiden summa väheni kunnissa -33,1 miljoonasta eurosta -19,3 miljoonaan euroon. Kuntayhtymillä negatiivisten katteiden summa nousi edellisen vuoden -7,6 miljoonasta eurosta -15,0 miljoonaan euroon.

Vuosikate riitti kattamaan vain kaksi kolmannesta investointien omahankintamenoista, mutta ylitti investointihyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset sekä kunnissa että kuntayhtymissä. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi vuonna 2007 poistoista 135 prosenttia ja kuntayhtymien 107 prosenttia. Vuotta aiemmin vastaava luku oli sekä kunnissa että kuntayhtymissä 118 prosenttia.

Kuntien lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 480 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista velkaa kunnat ottivat 1,4 miljardia euroa, mikä on hieman edellisvuotta enemmän. Vanhoja pitkäaikaisia velkojaan kunnat lyhensivät 970 miljoonalla eurolla. Kuntien lainakanta vuoden lopussa asukasta kohti laskettuna oli 1 548 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 1 464 euroa.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2006 ja 2007, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
2006 2007 Muutos
%
2006 2007 Muutos
%
+ Toimintatuotot 6 776 7 000 3,3 8 397 8 815 5,0
- Toimintakulut 25 892 27 177 5,0 7 992 8 418 5,3
= Toimintakate -19 116 -20 177 5,6 406 397 -2,0
+ Kunnan tulovero 13 130 13 964 6,4      
+ Kiinteistövero 785 857 9,1      
+ Osuus yhteisöveron  tuotosta 1 248 1 472 18,0      
+ Muut verotulot 4 3 -34,3      
+ Valtionosuudet 5 497 5 757 4,7      
+ Rahoitustuotot 451 520 15,3 26 32 23,8
- Rahoituskulut 272 371 36,5 55 67 22,6
= Vuosikate 1 727 2 024 17,2 377 363 -3,8
Poistot ja arvonalentumiset 1 463 1 501 2,6 318 338 6,1
Investointimenot 2 953 3 223 9,1 639 606 -5,1
Rahoitusosuudet investointeihin 179 213 19,0 44 46 3,9
Investointihyödykkeiden myyntituotot 1 551 818 -47,3 29 53 80,4
Antolainasaamisten lisäykset 515 148 -71,2 30 24 -22,0
Antolainasaamisten vähennykset 132 118 -10,2 31 24 -22,3
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 325 1 406 6,1 148 186 25,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 884 968 9,5 66 76 15,7
Rahavarat 31.12. 3 525 3 727 5,7 597 576 -3,6
Lainakanta 31.12. 7 728 8 205 6,2 711 825 15,9

1) Kökarin tiedot puuttuvat

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toiminta -tilaston ennakkotiedot 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarna Virtanen, (09) 1734 2726, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 6.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2007/ktt_2007_2008-06-06_tie_001.html