Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 7.11.2008

Kuntien menot jatkoivat nopeaa kasvuaan vuonna 2007

Muutos: 7.11. julkistettu ennakollisia tietoja sisältävä liitetaulukko on korvattu lopulliset tiedot sisältävällä taulukolla 14.11.2008.

Kuntien käyttökustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 30,2 miljardia euroa. Tämä on 5,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannukset jakautuivat suurimpiin toimintalohkoihin edellisvuosien kaltaisesti. Sosiaali- ja terveystoimen osuus menoista oli 53,4 % ja opetus- ja kulttuuritoimen osuus 22,2 %. Muihin palveluihin menoista ohjautui 20,1 % ja yleishallintoon 4,2 %. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien talous- ja toimintatilastosta, joka sisältää kaikkien 416 kunnan tiedot.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden kustannukset jatkoivat nopeaa kasvuaan. Ne olivat yhteensä 16,1 miljardia euroa, joka on 5,9 % edellisvuotta enemmän. Sosiaali- ja terveystoimen menoista suurin osa kohdistui erikoissairaanhoitoon, jonka osuus kustannusten yhteismäärästä on 27,8 %. Toisen suuren toimintalohkon, opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset kasvoivat edellisvuodesta 4,6 % ja olivat yhteensä 6,7 miljardia euroa. Kustannuksista yli puolet, 56,5 %, ohjautui perusopetukseen.

Kuntien käyttötalouden palkat kasvoivat 3,4 % edellisvuodesta. Kasvu oli nopeinta sosiaali- ja terveystoimessa, jossa 4,1 % kasvun myötä palkkojen yhteismäärä hipoi neljää miljardia euroa. Myös opetus- ja kulttuuritoimessa palkat kasvoivat selkeästi edellisvuotta enemmän, 3,1 %, ja olivat yhteensä lähes kolme miljardia euroa.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2007 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset1 Käyttötuotot1
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 1 270 5,0 324 0,8 375 6,7 0 .. 
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 16 129 5,9 3 978 4,1 1 971 5,6 923 3,9
Siitä:                
Lasten päivähoito 2 283 5,2 1 029 5,5 303 6,1 261 5,6
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 480 11,9 70 7,6 25 4,0 10 -1,2
Muut lasten ja perheiden palvelut 431 7,0 129 9,6 83 -2,0 4 -23,3
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 1 068 5,5 409 2,6 178 1,2 142 0,0
Kotipalvelut 628 2,1 346 -1,1 142 -2,5 90 1,8
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 590 11,9 338 10,2 243 10,0 156 9,7
Perusterveydenhuolto 3 313 6,1 1 120 3,6 461 12,2 221 2,0
Erikoissairaanhoito 4 486 4,7 121 1,1 48 -36,9 14 -8,4
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 6 717 4,6 2 990 3,1 457 7,3 111 2,1
Siitä:                
Perusopetus 3 798 4,6 1 830 3,0 99 17,8 10 10,5
Lukiokoulutus 591 3,8 316 2,1 20 10,5 3 16,5
Ammatillinen koulutus 332 5,5 131 3,6 45 8,1 4 -35,2
Ammattikorkeakoulutoiminta 258 5,9 109 3,2 25 -7,8 3 -24,8
Kirjastotoimi 291 4,3 120 3,6 24 14,4 3 -2,8
Liikunta ja ulkoilu 504 4,1 113 1,6 97 9,5 36 6,0
                 
Muut palvelut yhteensä 6 072 5,4 1 429 2,8 5 027 6,1 185 7,5
Siitä:                
Yhdyskuntasuunnittelu 352 8,4 159 3,9 98 6,1 33 20,5
Liikenneväylät 812 2,8 73 -5,5 216 -0,3 28 -3,3
Palo- ja pelastustoimi 443 3,0 90 3,7 102 -1,6 4 4,8
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 809 8,8 333 6,0 2 004 10,4 4 -19,9
                 
Käyttötalous yhteensä 30 188 5,4 8 721 3,4 7 831 6,0 1 219 4,2

1 Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarna Virtanen (09) 1734 2726, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 14.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2007/ktt_2007_2008-11-07_tie_003.html