Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 28.11.2008

Kuntayhtymien menot kasvoivat 6 % vuonna 2007

Kuntayhtymien käyttökustannukset (ilman liikelaitoksia) olivat vuonna 2007 yhteensä 8,8 miljardia euroa. Kustannuksista 77 % ohjautui sosiaali- ja terveystoimeen ja 17 % opetus- ja kulttuuritoimeen. Yleishallinnon ja muiden palveluiden osuus kustannuksista oli yhteensä 7 %. Suurin osa sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksista, 74 %, aiheutui edellisvuosien tapaan erikoissairaanhoidosta. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta.

Kuntayhtymien käyttötuotot kasvoivat edellisvuodesta 5,7 % ja olivat yhteensä 8,8 miljardia euroa. Näistä suurin osa, 64 %, oli myyntituloja kunnilta. Kuntayhtymät myyvät liikelaitoskuntayhtymiä lukuun ottamatta tuottamansa palvelut pääasiassa kunnille.

Kuntayhtymien lukumäärä pieneni edellisvuodesta kahdeksalla. Vuonna 2007 kuntayhtymiä oli kaikkiaan 222. Näistä 78:n pääasiallisena tehtäväalueena oli terveydenhuolto, 29:n sosiaalitoimi, 67:n sivistystoimi, 38:n yhdyskuntapalvelut ja yhdeksän liiketoiminta. Lisäksi kuntayhtymien tilastoon sisältyy Kainuun maakunta -kuntayhtymä, jonka pääasiallinen tehtäväluokka ei ole määriteltävissä.

Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2007 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset1 Käyttötuotot1
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Myynti-
tulot
kunnilta
%
Muutos
%
Maksut
%
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 60 0,3 26 2,6 246 6,0 220 5,0    
                     
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 6 738 5,1 3 010 3,3 6 562 4,9 5 326 5,0 317 0,8
Siitä:                    
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 185 8,1 105 6,6 184 8,9 162 9,0 11 18,1
Perusterveydenhuolto 899 -1,2 450 -3,0 890 -1,1 729 -0,7 85 -3,0
Erikoissairaanhoito 4 971 4,9 2 195 3,5 5 069 4,6 4 177 4,5 188 -2,3
                     
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 475 6,6 708 7,0 1 513 6,0 16 -2,3 11 0,5
Siitä:                    
Ammatillinen koulutus 1 003 7,8 466 7,9 1 064 7,1 6 0,4 6 2,4
Ammattikorkeakoulutoiminta 345 4,3 179 5,4 352 3,2 2 -19,0 1 -18,9
                     
Muut palvelut yhteensä 523 18,6 88 27,9 528 14,7 134 4,1 2 19,3
                     
Käyttötalous yhteensä 8 796 6,0 3 832 4,4 8 848 5,7 5 696 5,0 330 0,9

1 Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sinikka Salmi, (09) 1734 3329, ky.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 28.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2007/ktt_2007_2008-11-28_tie_004.html