Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 5.6.2009

Kuntien taloustilanne heikkeni hieman vuonna 2008

Useampia vuosia jatkunut kuntatalouden vahvistuminen kääntyi lievään laskuun viime vuonna. Tilinpäätösten mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate supistui 4,3 prosentilla, kun verotulojen ja valtionosuuksien lisäykset eivät riittäneet kattamaan toimintakatteen noin 1,8 miljardin euron heikkenemistä ja rahoituskulujen yli 200 miljoonan euron nettolisäystä. Kuntayhtymiä talouden kiristyminen ei koskenut, vaan niiden talous koheni vuosikatteilla arvioiden selvästi. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta noin 28 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista. Tilasto sisältää 414 kunnan ja 225 kuntayhtymän tiedot.1)

Yleinen heikentynyt taloustilanne ei vielä näkynyt kuntien verotuloissa vuonna 2008. Kunnille kertyi verotuloja yhteensä 17,5 miljardia euroa, mikä on 7,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien saamat valtionosuudet kasvoivat 11,6 prosenttia. Verotulojen 1,2 miljardin euron ja valtionosuuksien 670 miljoonan euron lisäyksillä kunnat pystyivät vielä kattamaan toimintakatteiden heikkenemisen, mutta eivät enää rahoituskulujen nettolisäystä, mikä näkyy vuosikatteiden noin 100 miljoonan euron alenemisena.

Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli tilinpäätösten mukaan 57. Tämä on 13 enemmän kuin tammikuussa kerätyissä tilinpäätösarvioissa ja kolme enemmän kuin vuonna 2007. Negatiivisten katteiden yhteenlaskettu summa nousi edellisen vuoden -19,3 miljoonasta eurosta -35,9 miljoonaan. Kuntayhtymiä, joiden vuosikate jäi miinukselle, oli kaikkiaan 31. Kuntayhtymillä negatiivisten katteiden yhteenlaskettu summa laski edellisen vuoden -15,0 miljoonasta eurosta -5,8 miljoonaan.

Investointeihin kunnat ja kuntayhtymät käyttivät viime vuonna hieman yli 4,1 miljardia euroa. Tämä on noin 300 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2007. Investointihyödykkeiden myyntituotot ja investointimenoihin saadut rahoitusosuudet pysyivät likimain edellisen vuoden tasolla. Kunnat ja kuntayhtymät pystyivät kattamaan niiden avulla investoinneistaan noin 27 prosenttia.

Kunnat joutuivat ottamaan investointeja ja lainojen lyhennyksiä varten edelleen runsaasti uutta lainaa. Kuntien lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 479 miljoonaa euroa. Lainakanta asukasta kohti laskettuna nousi 1631 euroon. Vuonna 2007 vastaava luku oli 1548 euroa. Rahavaroja kunnilla ja kuntayhtymillä oli vuoden lopussa noin 4,0 miljardia euroa. Kuntien rahavarat laskivat edellisestä vuodesta 316 miljoonaa euroa ja olivat asukasta kohti laskettuna 640 euroa.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2007 ja 2008, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
2007 2008 Muutos
%
2007 2008 Muutos
%
+ Toimintatuotot 6 999 7 526 7,5 8 814 9 657 9,6
- Toimintakulut 27 176 29 460 8,4 8 417 9 148 8,7
= Toimintakate -20 177 -21 934 8,7 397 509 28,0
+ Kunnan tulovero 13 965 15 080 8,0      
+ Kiinteistövero 857 914 6,7      
+ Osuus yhteisöveron  tuotosta 1 472 1 533 4,1      
+ Muut verotulot 3 2 -19,5      
+ Valtionosuudet 5 757 6 426 11,6      
+ Rahoitustuotot 520 518 -0,5 32 36 10,8
- Rahoituskulut 371 603 62,3 67 79 17,7
= Vuosikate 2 025 1 937 -4,3 363 465 28,3
Poistot ja arvonalentumiset 1 501 1 578 5,1 338 365 8,1
Investointimenot 3 224 3 545 9,9 607 598 -1,5
Rahoitusosuudet investointeihin 212 202 -4,8 46 12 -74,2
Investointihyödykkeiden myyntituotot 824 873 5,9 53 41 -22,0
Antolainasaamisten lisäykset 149 364 143,7 24 19 -19,6
Antolainasaamisten vähennykset 120 112 -6,0 24 17 -28,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 406 1 339 -4,7 186 177 -4,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 968 967 -0,1 76 74 -2,1
Rahavarat 31.12. 3 727 3 411 -8,5 575 632 9,9
Lainakanta 31.12. 8 206 8 685 5,8 824 930 12,8

1) Sottungan kunnan ja Kommunalförbundet för Ålands -kuntayhtymän tiedot puuttuvat

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toiminta -tilaston ennakkotiedot 2008. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Anu Heikkilä, (09) 1734 2309, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 5.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2008/ktt_2008_2009-06-05_tie_001.html