Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 13.11.2009

Kuntien menojen kasvuvauhti kiihtyi vuonna 2008

Kuntien käyttökustannukset kasvoivat voimakkaasti vuonna 2008, noin 7,7 %. Käyttötalouden kustannukset olivat yhteensä 32,5 miljardia euroa. Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset kasvoivat aikaisempia vuosia nopeammin ja olivat yhteensä 17,5 miljardia euroa, joka on 8,8 % edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien talous- ja toimintatilastosta.

Käyttökustannuksista suurin osa, 54,0 %, ohjautui sosiaali- ja terveystoimeen. Edellisvuosien tapaan suurin osa sosiaali- ja terveystoimen menoista aiheutui erikoissairaanhoidosta, jonka osuus kustannuksista oli 27,8 %. Toisen suuren toimintalohkon, opetus- ja kulttuuritoimen osuus käyttökustannuksista oli 21,8 %. Myös opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset kasvoivat aikaisempaa nopeammin ja olivat yhteensä 7,1 miljardia euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen kustannuksista yli puolet, 56,8 % ohjautui perusopetukseen.

Kuntien käyttötalouden nettokustannukset asukasta kohti kohosivat 4 545 euroon, joka on 327 euroa edellisvuotta enemmän. Sosiaali- ja terveystoimessa nettokustannukset per asukas olivat 2 892 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimessa 1 238 euroa.

Käyttötalouden palkkamenot kasvoivat reilusti edellisvuodesta, noin 5,7 %. Nopeimmin kasvoivat sosiaali- ja terveystoimen palkat, jossa muutosta edellisvuoteen oli 7,7 % ja palkkojen yhteismäärä oli lähes 4,3 miljardia euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen palkkoja maksettiin yli 3,1 miljardia euroa, joka on 4,3 % edellisvuotta enemmän.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2008 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset Käyttötuotot
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 1 377 8,4 342 5,8 388 3,3 0 -100,0
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 17 543 8,8 4 285 7,7 2 141 8,6 1 035 12,1
Siitä:                
Lasten päivähoito 2 456 7,6 1 112 8,1 330 9,1 284 8,8
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 544 13,5 76 9,0 30 22,2 12 11,1
Muut lasten ja perheiden palvelut 459 6,4 146 12,9 79 -4,5 4 3,8
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 1 130 5,8 424 3,7 202 13,6 169 19,1
Kotipalvelut 685 9,0 368 6,3 154 8,6 100 10,8
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 814 14,1 388 14,8 268 10,2 180 15,5
Perusterveydenhuolto 3 625 9,4 1 208 7,8 504 9,3 246 11,0
Erikoissairaanhoito 4 876 8,7 127 5,4 49 2,8 15 4,2
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 7 079 5,4 3 118 4,3 487 6,5 113 1,6
Siitä:                
Perusopetus 4 022 5,9 1 922 5,0 121 21,7 11 13,7
Lukiokoulutus 618 4,5 329 4,1 21 5,4 3 7,5
Ammatillinen koulutus 350 5,2 136 3,7 40 -9,7 4 7,9
Ammattikorkeakoulutoiminta 237 -8,1 94 -13,7 20 -20,0 2 -23,9
Kirjastotoimi 306 5,2 125 4,3 24 -1,6 3 -4,2
Liikunta ja ulkoilu 540 7,0 118 5,0 108 10,7 37 2,8
                 
Muut palvelut yhteensä 6 500 7,0 1 471 2,9 5 275 4,9 195 5,3
Siitä:                
Yhdyskuntasuunnittelu 367 4,1 165 3,8 100 1,9 35 4,1
Liikenneväylät 910 12,1 71 -2,4 256 18,3 30 7,1
Palo- ja pelastustoimi 464 4,8 95 5,5 109 6,3 4 -15,6
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 938 7,1 343 3,1 2 083 3,9 3 -4,8
                 
Käyttötalous yhteensä 32 498 7,7 9 216 5,7 8 290 5,9 1 343 10,1

Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Heikkilä (09) 1734 2309, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 13.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2008/ktt_2008_2009-11-13_tie_003.html