Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 26.11.2009

Kuntayhtymien menot kasvoivat 7,6 % vuonna 2008

Kuntayhtymien käyttökustannukset (ilman liikelaitoksia) olivat yhteensä 9,5 miljardia euroa vuonna 2008. Sosiaali- ja terveystoimen osuus kustannuksista oli noin 77 % ja opetus- ja kulttuuritoimen 16 %. Kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset kasvoivat edellisvuodesta 8,2 % ja olivat yhteensä 7,3 miljardia euroa. Sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista suurin osa, 73 %, aiheutui erikoissairaanhoidosta. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta.

Kuntayhtymien saamat myyntitulot kunnilta kasvoivat edellisvuodesta 10 %. Kuntayhtymät myyvät tuottamansa palvelut pääasiassa kunnille liikelaitoskuntayhtymiä lukuun ottamatta. Vuonna 2008 myyntitulot kunnilta kattoivat 66 % kaikkien kuntayhtymien käyttökustannuksista.

Kuntayhtymien lukumäärä kasvoi edellisvuodesta neljällä ja oli kaikkiaan 226 vuonna 2008. Näistä 112:n pääasiallisena tehtäväalueena oli terveydenhuolto tai sosiaalitoimi, 65:n sivistystoimi, 38:n yhdyskuntapalvelut ja yhdeksän liiketoiminta. Lisäksi kuntayhtymien tilastoon sisältyy Kainuun maakunta -kuntayhtymä, jonka pääasiallinen tehtäväluokka ei ole määriteltävissä.

Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2008 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset Käyttötuotot
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Myynti-
tulot
kunnilta
%
Muutos
%
Maksut
%
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 65 7,2 26 2,8 274 11,3 245 11,2    
                     
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 7 288 8,2 3 173 5,4 7 146 8,9 5 868 10,2 349 10,2
Siitä:                    
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 204 10,1 115 8,8 209 13,6 176 8,5 18 60,0
Perusterveydenhuolto 976 8,6 478 6,2 971 9,0 800 9,7 94 10,5
Erikoissairaanhoito 5 323 7,1 2 285 4,1 5 464 7,8 4 568 9,4 195 4,0
                     
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 529 3,6 727 2,7 1 597 5,5 17 7,2 10 -11,6
Siitä:                    
Ammatillinen koulutus 1 058 5,5 487 4,6 1 150 8,1 6 11,3 5 -10,6
Ammattikorkeakoulutoiminta 328 -5,0 172 -4,0 338 -3,8 2 -22,7 1 -31,9
                     
Muut palvelut yhteensä 586 12,2 102 15,3 574 8,9 135 1,0 2 -15,3
                     
Käyttötalous yhteensä 9 468 7,6 4 028 5,1 9 591 8,4 6 266 10,0 360 9,3

Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Heikkilä, (09) 1734 2309, ky.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2008/ktt_2008_2009-11-26_tie_004.html