Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2009 ja muutos edellisestä vuodesta 1)

  Käyttökustannukset 2) Käyttötuotot 2)
Yhteensä, milj. € Muutos, % Palkat, milj. € Muutos, % Yhteensä, milj. € Muutos, % Maksut, milj. € Muutos, %
Yleishallinto yhteensä 1 416 2,9 345 0,6 478 23,2 0 0,0
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 18 570 5,9 4 526 5,6 2 403 12,3 1 100 6,3
Siitä:                
Lasten päivähoito 2 578 5,0 1 147 3,1 334 1,1 292 2,9
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 592 8,7 82 8,3 42 37,4 14 18,2
Muut lasten ja perheiden palvelut 365 -20,4 144 -1,7 41 -47,9 3 -24,9
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 1 170 3,5 427 0,7 212 4,9 172 1,7
Kotipalvelut 732 6,9 373 1,5 159 2,9 102 1,8
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 2 078 14,5 420 8,3 314 17,3 199 10,7
Perusterveydenhuolto 3 771 4,0 1 327 9,9 613 21,6 273 11,0
Erikoissairaanhoito 5 111 4,8 142 11,9 81 65,8 17 10,0
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 7 306 3,2 3 187 2,2 486 -0,3 116 3,0
Siitä:                
Perusopetus 4 145 3,0 1 967 2,3 115 -5,0 12 7,5
Lukiokoulutus 631 2,2 335 1,9 22 4,4 3 -2,4
Ammatillinen koulutus 380 8,8 142 4,4 40 -1,7 4 3,7
Ammattikorkeakoulutoiminta 214 -9,4 86 -8,9 22 8,9 2 -22,0
Kirjastotoimi 315 3,0 127 1,9 23 -2,6 2 -19,2
Liikunta ja ulkoilu 564 4,5 118 -0,3 103 -4,7 37 0,9
Muut palvelut yhteensä 6 442 -0,9 1 446 -1,7 5 081 -3,7 172 -11,5
Siitä:                
Yhdyskuntasuunnittelu 356 -2,9 163 -1,7 94 -5,8 35 1,5
Liikenneväylät 960 5,5 76 6,8 276 7,9 30 -2,9
Palo- ja pelastustoimi 486 4,7 100 5,0 111 2,5 3 -18,8
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 873 -3,3 325 -5,2 2 062 -1,0 3 -8,3
Käyttötalous yhteensä 33 734 3,8 9 503 3,1 8 447 1,9 1 389 3,5
1) Kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon.
2) Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2009. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Erikka Saastamoinen (09) 1734 3547, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 5.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2009, Liitetaulukko 1. Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2009 ja muutos edellisestä vuodesta 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2009/ktt_2009_2010-11-05_tau_001_fi.html