Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2011 ja muutos edellisestä vuodesta 1)

  Käyttökustannukset 2) Käyttötuotot 2)
Yhteensä, milj. € Muutos, % Palkat, milj. € Muutos, % Yhteensä, milj. € Muutos, % Maksut, milj. € Muutos, %
Yleishallinto yhteensä 1 451 2,2 361 5,3 475 3,4 0 0,0
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 20 087 5,6 4 648 4,7 2 658 3,7 1 181 3,2
Siitä:                
Lasten päivähoito 2 814 5,6 1 220 5,1 359 4,9 318 6,3
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 659 7,7 86 2,8 48 7,2 14 13,1
Muut lasten ja perheiden palvelut 390 7,7 160 7,8 34 -18,7 2 -13,9
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 1 132 -4,2 386 -4,8 234 -4,7 185 -6,5
Kotipalvelut 782 3,4 364 1,4 161 0,4 100 0,4
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 2 578 11,7 514 12,2 384 9,5 234 9,9
Perusterveydenhuolto 4 037 5,0 1 350 4,0 684 6,1 278 1,2
Erikoissairaanhoito 5 575 6,0 177 14,2 112 7,5 22 19,6
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 8 003 3,0 3 403 2,8 641 9,8 124 4,3
Siitä:                
Perusopetus 4 589 3,0 2 073 2,9 236 12,1 16 13,0
Lukiokoulutus 644 1,1 342 1,0 27 13,5 3 -10,7
Ammatillinen koulutus 333 -0,2 129 3,3 35 6,0 3 -1,5
Ammattikorkeakoulutoiminta 160 4,0 58 3,9 18 15,1 2 4,7
Kirjastotoimi 335 3,2 136 3,6 28 4,8 2 -3,2
Liikunta ja ulkoilu 599 4,2 120 1,8 113 5,6 38 3,2
Muut palvelut yhteensä 7 140 6,1 1 499 1,7 5 611 4,9 218 17,0
Siitä:                
Yhdyskuntasuunnittelu 383 5,0 172 2,2 89 4,0 24 -6,7
Liikenneväylät 1 098 9,8 71 -5,7 335 15,8 37 5,3
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 2 206 9,1 337 0,3 2 336 5,4 3 -30,1
Käyttötalous yhteensä 36 681 5,0 9 912 3,6 9 384 4,8 1 524 5,1
1) Kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon.
2) Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2011. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2011, Liitetaulukko 1. Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2011 ja muutos edellisestä vuodesta 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2011/ktt_2011_2012-11-06_tau_001_fi.html