Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 2. Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2011 ja muutos edellisestä vuodesta 1)

  Käyttökustannukset 2) Käyttötuotot 2)
Yhteensä, milj. € Muutos, % Palkat, milj. € Muutos, % Yhteensä, milj. € Muutos, % Myyntitulot kunnilta, milj. € Muutos, % Maksut, milj. € Muutos, %
Yleishallinto yhteensä 82 12,6 34 10,3 320 5,8 278 3,3 0 0,0
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 8 425 4,0 3 320 4,4 8 183 3,3 6 672 5,3 401 0,7
Siitä:                    
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 258 0,9 136 0,9 266 0,1 216 -1,8 35 6,2
Perusterveydenhuolto 718 -0,1 317 -3,4 687 -1,3 547 -3,3 69 -8,7
Erikoissairaanhoito 6 191 3,5 2 435 4,9 6 247 3,2 5 228 5,4 218 -0,5
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 627 3,7 791 4,5 1 673 2,7 23 0,4 10 2,8
Siitä:                    
Ammatillinen koulutus 1 204 5,4 569 5,6 1 275 3,7 8 6,6 6 0,5
Ammattikorkeakoulutoiminta 272 0,3 146 0,1 285 0,1 6 -7,5 1 23,8
Muut palvelut yhteensä 1 108 8,7 139 10,6 1 152 7,0 295 5,0 1 20,2
Käyttötalous yhteensä 11 243 4,5 4 284 4,7 11 328 3,6 7 267 5,2 412 0,8
1) Kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon.
2) Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2011. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2011, Liitetaulukko 2. Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot tehtävittäin vuonna 2011 ja muutos edellisestä vuodesta 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2011/ktt_2011_2012-11-06_tau_002_fi.html