Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 31.5.2013

Kuntien taloustilanne heikkeni selvästi vuonna 2012

Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni edellisestä vuodesta lähes 35 prosenttia ja päätyi heikoimmalle tasolle sitten vuoden 2005. Vuosikatteiden heikentymiseen vaikutti toimintakatteiden lasku 1,5 miljardilla eurolla ja verotulojen heikko kasvu. Vastaavasti kuntien lainanotto lisääntyi. Kuntien lainakanta kasvoi vuoden 2012 aikana yhteensä 1,3 miljardia euroa lähes 12,3 miljardiin euroon.

Kuntien verotulot, valtionosuudet, vuosikate ja lainakanta 2002–2012*

Kuntien verotulot, valtionosuudet, vuosikate ja lainakanta 2002–2012*
*) Ennakko

Kuntien toimintakulut kasvoivat viime vuonna 5,4 prosenttia eli 1,8 miljardia euroa. Toimintakuluista suurimman osuuden muodostivat palvelujen ostot, jotka lisääntyivät 6,9 prosenttia 15,2 miljardiin euroon. Kuntien verorahoitus eli valtionosuudet ja verotulot kasvoivat yhteensä 663 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvoivat 5,4 prosenttia ja verotulot 1,3 prosenttia. Suurimman osan verotulojen kasvusta muodosti kunnan tuloveron kasvu, joka oli vuonna 2012 yhteensä 630 miljoonaa euroa. Yhteensä 91 kuntaa korotti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2012. Kokonaisuudessaan verotulojen kasvu jäi kuitenkin vähäiseksi, sillä kuntien osuus yhteisöveron tuotosta laski lähes 27 prosenttia edellisvuodesta 1,2 miljardiin euroon.

Tilinpäätösten mukaan kuntien vuosikate ei koko maan tasolla riittänyt viime vuonna kattamaan poistoja. Vuosikate kattoi kunnissa 71,9 prosenttia poistoista mutta vain 38 prosenttia investointien omahankintamenoista. Investointien omahankintamenot voitiin kattaa kokonaan vuosikatteella 36 kunnassa. Kuntayhtymissä vuosikate riitti kattamaan 89 prosenttia poistoista ja 55 prosenttia investointien omahankintamenoista.

Kuntien lainakanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna lähes 1,3 miljardia euroa eli 11,5 prosenttia ja oli asukasta kohden 2261 euroa. Omavaraisuusaste oli kuntien osalta 62 prosenttia. Suhdeluku kuvaa oman pääoman suhdetta koko pääomaan. Kuntayhtymien lainakanta kasvoi 9,9 prosenttia 2,7 miljardiin euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista. Tilasto sisältää 336 kunnan ja 159 kuntayhtymän 1) tiedot.


1) Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän tiedot puuttuvat

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedot 2012. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Veera Mäki 09 1734 3612, Lea Vuorinen 09 1734 3358, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2012/ktt_2012_2013-05-31_tie_001_fi.html