Suomen virallinen tilasto

Kotitalouksien kulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kotitalouksien kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt vähentyneet
7.10.2014
Keskiarvokotitalouden kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt (KHK 1) ) vähenivät kymmenen prosenttia vuosina 2006 - 2012. Päästöjä kertyi 20 500 hiilidioksidiekvivalenttia kiloa vuonna 2006 ja 18 500 kiloa vuonna 2012. Samana aikana luonnosta otettavien raaka-aineiden kokonaiskäyttö (RAK 2) ) kasvoi seitsemän prosenttia 25 400 kilosta 27 000 kiloon.

Seuraava julkistus:
3.11.2016

Kuvaus: Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja, käytössä olevia kestotavaroita sekä tuloja. Lisäksi tutkimus tuottaa tiedot yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatavasta etuudesta ja kotiin ostettujen elintarvikkeiden määristä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: asuminen, elinkustannukset, elinolot, hyvinvointipalvelut, kestohyödykkeet, kestokulutustavarat, kotitaloudet, kulutus, kulutusmenot, kulutustutkimus, menot, rahankäyttö, sosioekonominen asema, tulot.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kotitalouksien kulutus -tilaston tietokantataulukoita on päivitetty
28.2.2014
Kotitalouksien kulutus -tilaston tietokantataulukoihin on 28.2.2014 lisätty vuosi 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3533. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.10.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktutk/index.html

Jaa