Finlands officiella statistik

Avlidna

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet döda under första levnadsåret historiskt litet
24.4.2020
År 2019 dog 96 barn under sitt första levnadsår. Antalet är det lägsta i det självständiga Finlands historia. Antalet spädbarnsdöda per tusen levande födda barn var 2,1, vilket är samma som ifjol. Spädbarnsdödligheten bland pojkar, 2,3 promille, var något högre än bland flickor, 1,9 promille. Den lägsta spädbarnsdödligheten i mäthistorian var 1,7 promille för år 2015. Då dog 97 barn under sitt första levnadsår.

Nästa offentliggörande:
22.10.2020

Beskrivning: Statistiken över avlidna omfattar personer som på sin dödsdag varit fast bosatta i Finland. Avlidna statistikförs bl.a. efter ålder, kön, civilstånd, modersmål och nationalitet. Statistiken omfattar inte uppgifter om dödsorsaker, utan dessa fås ur statistiken över dödsorsaker som ingår i hälsostatistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: barndödlighet, befolkning, befolkningsförändringar, dödlighet, förväntat antal levnadsår, perinatal dödlighet, spädbarnsdödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/index_sv.html