Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Arvio kalakantojen tilasta.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Kalavarat [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 2.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kvarat/meta.html