Beskrivning

Uppskattning av fiskbetåndets tillstånd.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Fiskresurser [e-publikation].
Helsinki: Naturresursinstitutet [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvarat/meta_sv.html