Beskrivning

Statistiken baserar sig på de sifferuppgifter kommunerna skickat till Institutet för hälsa och välfärd om underhåll och vårdnad av barn. Denna statistik har sammanställts sedan 1970. Från 1985 har till denna statistik också fogats uppgifter om utredning och fastställande av faderskap, om vårdnaden av barn och om umgängesrätt.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Underhåll och vårdnad av barn [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lelahu/meta_sv.html