Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2005

2005
4:e kvartalet
Offentliggöranden