Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2006, 2:a kvartalet

2006
2:a kvartalet
Offentliggöranden