Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2007

2007
4:e kvartalet
Offentliggöranden
3:e kvartalet
Offentliggöranden
2:a kvartalet
Offentliggöranden
1:a kvartalet
Offentliggöranden