Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden