Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2010, 4:e kvartalet

2010
4:e kvartalet
Offentliggöranden