Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kreditbeståndet 2012, 2:a kvartalet

2012
2:a kvartalet
Offentliggöranden