Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 11.5.2012

Luottokorttimyynti kasvoi ja korttien luottotappiot vähenivät vuonna 2011

Kotimaisten luottokorttien myynnin arvo Suomessa oli 8,3 miljardia euroa vuonna 2011. Edellisvuoteen verrattuna myynti kasvoi 5 prosenttia. Eniten luottokorttiostoksia tehtiin kaupoissa ja seuraavaksi eniten huoltoasemilla. Kotimaisilla korteilla Suomessa tehdyt käteisnostot ja tilisiirrot vähenivät runsaat 4 prosenttia 1,3 miljardiin euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokorttitilastosta.

Luottokorttimyynti vuosina 2010 ja 2011, miljoonaa euroa

  2010 2011 muutos %
Myynti kotimaisille luottokorteille Suomessa 7 944 8 342 5,0
Myynti kotimaisille luottokorteille ulkomailla 1 862 1 984 6,5
Myynti ulkomaalaisille luottokorteille Suomessa 1 092 1 406 28,7

Ulkomailla kotimaisilla luottokorteilla tehtiin ostoksia lähes 2 miljardilla eurolla ja lisäksi ulkomailla nostettiin käteistä 226 miljoonaa euroa. Ulkomaisia kortteja käytettiin Suomessa 1,7 miljardin euron edestä, josta 1,4 miljardia oli ostoja ja loput käteisnostoja.

Suomessa oli 3,4 miljoonaa aktiivista luottokorttitiliä vuonna 2011. Aktiivisten korttitilien määrä väheni prosentilla edellisestä vuodesta. Korttitileistä 11 prosenttia oli korottomien maksuaikakorttien tilejä ja 89 prosenttia varsinaisten korollisten luottokorttien tilejä. Keskimäärin yhtä aktiivista korttitiliä käytettiin ostoihin 44 kertaa vuoden aikana. Aktiivisiin korttitileihin lasketaan sellaiset tilit, joita on käytetty vähintään kerran vuoden aikana. Itse korttien lukumäärää ei tilastoida, koska yhteen korttitiliin voi liittyä useita kortteja.

Korttiluottojen velkakanta oli vuoden 2011 lopussa 2,4 miljardia euroa eli 4,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luottokorttivelasta 67 prosenttia oli kotitalouksien velkaa ja 33 prosenttia yritysten sekä elinkeinonharjoittajien velkaa. Vuoden aikana luottokorttitileistä aiheutui 42 miljoonaa euroa luottotappioita, mikä on 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Maksuhäiriöiden takia purettujen tilien lukumäärä oli 56 000 kappaletta, joten vähennystä edelliseen vuoteen oli vajaat 4 prosenttia.

Tässä tilastossa käytetään termiä luottokortti yleiskäsitteenä. Luottokortit voidaan edelleen luokitella kahdella eri tavalla: maksutavan mukaan varsinaisiin korollisiin luottokortteihin ja korottomiin maksuaikakortteihin, sekä kelpoisuuden mukaan yleisluottokortteihin ja erityisluottokortteihin. Online debit -kortit, offline debit -kortit ja pankkikortit eivät sisälly tähän tilastoon.


Lähde: Luottokortit 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (239,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokortit [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6316. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkor/2011/lkor_2011_2012-05-11_tie_001_fi.html

Jaa