Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 11.5.2012

Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2011

Värdet av försäljningen gällande inhemska kreditkort i Finland uppgick till 8,3 miljarder euro år 2011. Jämfört med året innan ökade försäljningen med 5 procent. Mest kreditkortsköp gjordes i butikerna och näst mest på servicestationerna. Kontouttagen och -överföringarna med inhemska kort i Finland minskade med drygt 4 procent till 1,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditkort.

Kreditkortsförsäljning åren 2010 och 2011, miljoner euro

  2010 2011 Förändring, %
Försäljning på inhemska kreditkort i Finland 7 944 8 342 5,0
Försäljning på inhemska kreditkort utomlands 1 862 1 984 6,5
Försäljning på utländska kreditkort i Finland 1 092 1 406 28,7

I utlandet gjordes inköp med inhemska kreditkort för nästan 2 miljarder euro och därtill gjordes kontantuttag i utlandet för 226 miljoner euro. Utländska kort användes i Finland för 1,7 miljarder euro, varav 1,4 miljarder var inköp och resten kontantuttag.

I Finland fanns det 3,4 miljoner aktiva kreditkortskonton år 2011. Antalet aktiva kortkonton minskade med en procent från året innan. Av kortkontona var 11 procent konton för räntefria betaltidskort och 89 procent konton för egentliga räntebelagda kreditkort. I genomsnitt användes ett aktivt kortkonto 44 gånger för inköp under året. Till aktiva kortkonton räknas sådana konton som används minst en gång om året. Antalet kort statistikförs inte, eftersom flera kort kan vara kopplade till ett kortkonto.

Skuldbeståndet för kortkrediter uppgick i slutet av år 2011 till 2,4 miljarder euro, dvs. 4,7 procent mer än året innan. Av kreditkortsskulden var 67 procent hushållens skulder och 33 procent företagens och näringsidkarnas skulder. Under året förorsakade kreditkortskontona kreditförluster på 42 miljoner euro, vilket är 30 procent mindre än år 2010. Antalet konton som hävdes på grund av betalningsstörningar uppgick till 56 000, vilket var en minskning med något under 4 procent från året innan.

I denna statistik används termen kreditkort som ett allmänt begrepp. Kreditkorten kan ytterligare klassificeras på två olika sätt: efter betalningssätt i egentliga räntebelagda kreditkort och räntefria betaltidskort, samt efter giltighet i universalkreditkort och specialkreditkort. Online-betalkort, offline-betalkort och bankkort ingår inte i denna statistik.


Källa: Kreditkort 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 11.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditkort [e-publikation].
2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkor/2011/lkor_2011_2012-05-11_tie_001_sv.html

Dela