Finlands officiella statistik

Kreditinstitutens bokslut

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 640 miljoner euro under första kvartalet år 2020
13.8.2020
Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under första kvartalet år 2020 till 1,1 miljarder euro och rörelsevinsten till 640 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Nästa offentliggörande:
15.10.2020

Beskrivning: Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995. Kreditinstituten har indelats i inhemska affärsbanker, andelsbanker, sparbanker, övriga inhemska kreditinstitut, utländska bankers filialkontor i Finland och övriga utländska kreditinstitut i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: balansräkningar, banker, bokslut, finansinstitut, kreditinstitut, lönsamhet, resultaträkningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Källmaterialet i statistiken över kreditinstitut ändras fr.om. början av år 2014
3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/index_sv.html