Finlands officiella statistik

Kreditinstitutens bokslut

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under tredje kvartalet år 2018
19.12.2018
Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under tredje kvartalet år 2018 till 609 miljoner euro och rörelsevinsten till 350 miljoner euro. Jämfört med motsvarande kvartal året innan minskade finansnettot med 21 miljoner euro och rörelsevinsten med 101 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Nästa offentliggörande:
18.4.2019

Beskrivning: Statistikcentralen har gett ut enhetliga bokslutsuppgifter enligt bokslutsscheman som baserar sig på finansministeriets förordning om alla kreditinstitut från och med materialet för år 1995. Kreditinstituten har indelats i inhemska affärsbanker, andelsbanker, sparbanker, övriga inhemska kreditinstitut, utländska bankers filialkontor i Finland och övriga utländska kreditinstitut i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: balansräkningar, banker, bokslut, finansinstitut, kreditinstitut, lönsamhet, resultaträkningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Källmaterialet i statistiken över kreditinstitut ändras fr.om. början av år 2014
3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/index_sv.html