Liitetaulukko 1. Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2012

Lukiokoulutus Uudet opiskelijat yhteensä Uudet opiskelijat, naiset Opiskelijat yhteensä Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet yhteensä Tutkinnon suorittaneet, naiset
Yhteensä 35 959 20 547 107 412 60 864 32 002 18 484
Lukion koko oppimäärä (ylioppilastutkinto) 35 336 20 180 105 787 59 889 31 595 18 244
IB-tutkinto 548 331 1 471 897 378 225
Reifeprüfung-tutkinto 55 28 118 62 29 15
EB-tutkinto 20 8 36 16 . .
Gymnasieexamen tutkinto - - - - - -

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pirkko Kumpulainen 09 1734 3580, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Lukiokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1633. 2012, Liitetaulukko 1. Lukiokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lop/2012/lop_2012_2013-06-12_tau_001_fi.html