Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2012

Gymnasieutbildning Nya studertande totalt Nya studerande, kvinnor Studerande totalt Studerande, kvinnor Avlagda examina totalt Avlagda examina, kvinnor
Totalt 35 959 20 547 107 412 60 864 32 002 18 484
Gymnasiets hela lärokurs (studentexamen) 35 336 20 180 105 787 59 889 31 595 18 244
IB-examen 548 331 1 471 897 378 225
Reifeprüfung-examen 55 28 118 62 29 15
EB-examen 20 8 36 16 . .
Gymnasieexamen - - - - - -

Källa: Utbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Kumpulainen 09 1734 3580, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. 2012, Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och avlagda examina i gymnasieutbildning 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/2012/lop_2012_2013-06-12_tau_001_sv.html