Finlands officiella statistik

Gymnasieutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet studerande i gymnasieutbildning 105 200
16.6.2020
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 105 200 år 2019. Totalt avlades 29 100 studentexamina. Detta var nästan 1 300 färre än året innan. Femtioåtta procent av både de studerande och de utexaminerade var kvinnor.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken över gymnasieutbildningen omfattar uppgifter om läroanstalter med gymnasieutbildning: gymnasier, skolor på grundskole- och gymnasienivå och medborgarinstitut. Förhandsstatistiken, som sammanställs läroanstaltsvis, beskriver det totala antalet studerande i läroanstalter med gymnasieutbildning den 20 september. Statistiken över studerande inom gymnasieutbildningen omfattar individbaserade uppgifter om de studerande som läser gymnasiets hela kurs den 20 september. Statistiken över studentexamina omfattar uppgifter om de studerande som avlagt studentexamen under ett visst år och den separat insamlade statistiken över internationella studentexamina innehåller uppgifter om de studerande som avlagt IB-, EB- och Reifeprüfung-examen. Ämnesvalsuppgifter gällande de studerande som avslutat gymnasieutbildning samlas in separat (se Ämnesval).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: allmänbildande utbildning, avgångsbetyg, gymnasium, studentexamen, studerande, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/index_sv.html