Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Jordbyggnadskostnadsindex 2011, juni

2011
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor