Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, kesäkuu

Liitetaulukko 6. M-, K-, S- ja H-indeksit 2000=100 (Korjattu 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:04 2015:03 2014:04 2015:03 - 2015:04 % 2014:04 - 2015:04 %
M-indeksi, Kokonaisindeksi ilman sillanrakennustyötä ja työvoimakustannuksia 153,0 153,6 158,4 -0,4 -3,4
K-indeksi, Kalliorakennustyön indeksi ilman työvoimakustannuksia 164,4 164,3 161,4 0,1 1,9
S-indeksi, Sillanrakennustyön indeksi ilman työvoimakustannuksia 174,4 174,8 173,6 -0,3 0,5
H-indeksi, Hoidon ja kunnossapidon indeksi ilman työvoimakustannuksia 165,4 166,2 165,0 -0,5 0,2

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2015, Liitetaulukko 6. M-, K-, S- ja H-indeksit 2000=100 (Korjattu 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/04/maku_2015_04_2015-05-18_tau_006_fi.html