Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, september

Publicerad: 14.10.2016

Bytesbalansen visade ett underskott i augusti, ett nettoinflöde av kapital till Finland

Bytesbalansen visade ett underskott på 0,2 miljarder euro i augusti. Det sammanlagda värdet av exporten av varor och tjänster sjönk med två procent i augusti jämfört med året innan. Under januari–augusti har den sammanlagda exporten av varor och tjänster minskat med fyra procent från året innan. Finland hade ett nettoinflöde av kapital. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen.

Bytesbalans och handelsbalans

Bytesbalans och handelsbalans

Bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders glidande summa

Nettoställning mot utlandet

Nettoställning mot utlandet

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. augusti 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/08/mata_2016_08_2016-10-14_tie_001_sv.html