Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, november

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro

  År 2015 12 mån. glidande summa 2016/10 2016/11
1. Bytesbalans -870 -1 318 248 195
1.1 Varor 1 865 691 23 64
1.2 Tjänster -1 608 -2 172 -115 -110
1.3 Primära inkomster 1 194 2 035 480 383
1.4 Sekundära inkomster -2 321 -1 871 -141 -141
2. Kapitalbalans 160 95 13 13
3. Finansiell balans -2 024 -7 353 -81 -4 732
3.1 Direktinvesteringar -15 764 18 848 486 -163
3.2 Portföljinvesteringar -2 805 -11 350 2 776 -8 176
3.3 Övriga investeringar 21 810 -15 058 -2 558 3 404
3.4 Finansiella derivat -5 047 -272 -789 231
3.5 Valutareserv -219 479 3 -28
4. Restpost -1 314 -6 130 -342 -4 940
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2016, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans 2016, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2016/11/mata_2016_11_2017-01-13_tau_004_sv.html