Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2020, december

Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro

  År/månad
2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04
Kontotransaktion              
Tillgångar Totalt -10 646 -45 367 15 663 11 459 17 502 -3 635
1. Direktinvesteringar -157 -72 1 964 521 521 521
2. Portföljinvesteringar -1 668 -447 9 539 1 714 403 -724
3. Övriga investeringar 933 -36 709 4 439 9 395 16 890 -3 255
4. Finansiella derivat -9 727 -8 160 -276 -141 -188 -137
5. Valutareserv -28 21 -4 -30 -125 -41
Skulder Totalt -5 642 -51 434 7 134 13 379 19 324 -6 587
1. Direktinvesteringar 23 -1 121 662 236 236 236
2. Portföljinvesteringar 6 511 -971 1 725 726 5 167 -1 368
3. Övriga investeringar -2 142 -41 870 4 790 12 471 13 981 -5 391
4. Finansiella derivat -10 033 -7 473 -43 -54 -60 -64
5. Valutareserv - - - - - -
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Saana Ranta-Ruona 029 551 3375, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. april 2017, Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2017/04/mata_2017_04_2017-06-15_tau_003_sv.html