Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Betalningsbalans och utlandsställning 2019, december

Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro

  År 2017 12 mån. glidande summa 2018/02 2018/03
1. Bytesbalans 1598 1505 252 -144
1.1 Varor 2196 2272 90 255
1.2 Tjänster -1171 -1245 -97 -99
1.3 Primära inkomster 2655 2556 436 -120
1.4 Sekundära inkomster -2082 -2078 -177 -179
2. Kapitalbalans 176 195 18 18
3. Finansiell balans -5427 -8774 -942 -1463
3.1 Direktinvesteringar 354 -1125 -1262 -1204
3.2 Portföljinvesteringar 2202 -1798 -500 -3758
3.3 Övriga investeringar 588 569 -185 4123
3.4 Finansiella derivat -8137 -6127 1022 -645
3.5 Valutareserv -435 -293 -17 20
4. Restpost -7202 -10474 -1212 -1337
1) Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång
2) Värdena i tabellen visar nettoflöden under perioden
3) Finansiell balans = tillgångar - skulder

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johannes Nykänen 029 551 3641, Ruusu Blomberg 029 551 3289, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. mars 2018, Tabellbilaga 4. Betalningsbalans, miljoner euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2018/03/mata_2018_03_2018-05-15_tau_004_sv.html