Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska turisters övernattningar ökade med 6,0 procent i oktober
5.12.2018
Efter sommarsäsongens svacka började utländska turisters övernattningar igen öka i oktober 2018. För dem bokfördes nästan 390 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 6,0 procent fler än året innan. Övernattningarna av finländska turister ökade med 1,5 procent och de övernattade nästan 1,2 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar. Totalt bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland något under 1,6 miljoner övernattningsdygn, vilket var 2,6 procent fler än i oktober 2017. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
10.1.2019

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i Inkvarteringsstatistikens målpopulation
8.3.2018
Inkvarteringsstatistikens målpopulation har reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html