Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inhemska turisters övernattningar minskade med 34 procent i januari 2021
25.2.2021
Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland minskade med 34,3 procent från året innan. För dem bokfördes 0,63 miljoner övernattningsdygn i januari 2021. Utanför huvudstadsregionen minskade de inhemska övernattningarna med 25,7 procent men I huvudstadsregionen minskade de dock med 60,4 procent.Utländska turisters övernattningar minskade med 92,7 från året innan och för dem statistikfördes 50 000 övernattningar. Totalt bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 0,68 miljoner övernattningsdygn, vilket var 59,2 procent färre än ijanuari 2020. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller har ombildats
27.2.2020
Gruppen av EU-länder i inkvarteringsstatistikens databastabeller innehåller inte längre Storbritannien som lämnade Europeiska unionen 31.1.2020.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html