Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska turisters övernattningar ökade med 12,3 procent i oktober 2017
14.12.2017
Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland fortsatte alltjämt öka, med 12,3 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av utländska turister uppgick i oktober 2017 till nästan 356 000. Finländska turisters övernattningar var på samma nivå som året innan; de ökade med bara 0,3 procent och finländska turister övernattade drygt 1,1 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar. I oktober 2017 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt nästan 1,5 miljoner övernattningsdygn, vilket var 2,9 procent fler än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
18.1.2018

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html

Dela