Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska turisters övernattningar minskade med 4,8 procent i juni
9.8.2018
Ökningen av utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland bröts i maj och minskade ytterligare i juni 2018. För dem bokfördes drygt 590 000 övernattningsdygn, vilket var 4,8 procent färre än året innan. Däremot ökade övernattningarna av finländska turister med 4,5 procent och de övernattade nästan 1,6 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar. Totalt bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland något under 2,2 miljoner övernattningsdygn, vilket var 1,8 procent fler än i juni 2017. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
7.9.2018

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i Inkvarteringsstatistikens målpopulation
8.3.2018
Inkvarteringsstatistikens målpopulation har reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html