Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2020, januari

Första registreringar av motorfordon 2010, augusti

2010
augusti
Offentliggöranden