Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2020, januari

Första registreringar av motorfordon 2012, april

2012
april
Offentliggöranden