Suomen virallinen tilasto

Metsämaan omistus

Tuottaja:
Luonnonvarakeskus
Tiedot: Metsämaan omistus
stat.luke.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
stat.luke.fi
Kuvaus: Metsämaan omistus -tilasto sisältää metsäkeskusten toiminta-alueittaisia tietoja yksityis-henkilöiden metsänomistuksesta. Tilastossa saman omistajan kaikki metsäomaisuus on koottu yhteen metsätilakokonaisuudeksi, jonka sijainti määrittyy omistajan asuinpaikan mukaan. Metsätilakokonaisuuksista ilmoitetaan lukumäärän ja pinta-alan jakautuminen metsämaan pinta-alan mukaisiin kokoluokkiin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: metsälöt, metsämaa, metsämaan omistus, metsänomistajat, metsänomistus, metsätalous, metsätilakokonaisuus, metsätilat, yksityismetsänomistajat, yksityismetsät.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsämaan omistus [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 25.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/metsom/index.html