Kuvaus

Metsämaan omistus -tilasto sisältää metsäkeskusten toiminta-alueittaisia tietoja yksityis-henkilöiden metsänomistuksesta. Tilastossa saman omistajan kaikki metsäomaisuus on koottu yhteen metsätilakokonaisuudeksi, jonka sijainti määrittyy omistajan asuinpaikan mukaan. Metsätilakokonaisuuksista ilmoitetaan lukumäärän ja pinta-alan jakautuminen metsämaan pinta-alan mukaisiin kokoluokkiin. Metsätilakokonaisuuteen voi sisältyä useita metsälöitä, joista esitetään omat metsäkeskuksittaiset kokojakaumat. Koko maan tasolla esitetään tietoja myös muista omistajaryhmistä. Tilasto perustuu Verohallituksen maanomistusrekistereihin.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsämaan omistus [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/metsom/meta.html