Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Andvändningsbalans 2009

  Timmer- och massved Bränn-
ved
Träds-flis Trärester från industrin Såg-
vara
Trä-
baserade skivor
Mekanisk massa
Kemisk
massa

Paper och
kartong

Avlut
Retur-
papper
  1 000 fast kubikmeter 1 000 ton
BASUTBUD                      
Avverkning  41 990 5710 5710                
Import 4 322 1022   3 868 527 326 3 349 405   35
Produktion och annan utbud 0 0 0 14 509 8 072 1 067 3 214 5 518 10 602 9 420 725
Export 683 7   498 5 109 833 135 1 370 9 688   216
Till förbrukning i hemlandet    45 629 6 725 6 092 17 879 3 490 560 3 082 4 497 1 319 9 420 544
SKOGSINDUSTRI                      
Sågning och hyvling                      
   förbrukning som råvara 18 380                    
  produktion       9 680 8 072            
Produktion av träbaserade
skivor
                     
   förbrukning som råvara 2 110     290              
   produktion       1 734   1 067          
Produktion av mek.massa                      
   förbrukning som råvara 7 530     1 570              
   produktion       535     3 214        
Produktion av kem. massa                      
   förbrukning som råvara 23 140     4 500              
   produktion       2 560       5 518   9 420  
Produktion av papper och
kartong
                     
   förbrukning som råvara             3 082 4 397     544
   produktion                 10 602    
RÅVARAFÖRBRUKNING
TOTALT
51 160     6 360     3 082 4 397     544
ANNAN FÖRBRUKNING                      
Värme- och kraftverk,
förbrukning som brännsle
  1 022 5 421 8 039           8 971  
Småhusfastigheter,
förbrukning som brännsle
  5 363 671                
Andra branscher och
lagerförandring,
förbrukning som råvara
-5 531 340   3 480 3 490 560   100 1 319 449  
TOTALT -5 531 6 725 6 092 11 519 3 490 560   100 1 319 9 420  

Källa: Skogsräkenskaper 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen 09-1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 21.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-6230. 2009, Tabellbilaga 1. Andvändningsbalans 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mettp/2009/mettp_2009_2010-12-21_tau_001_sv.html

Dela