Finlands officiella statistik

Motorfordonsbeståndet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fordonsbeståndet ökade år 2016
23.3.2017
Vid utgången av år 2016 fanns det i fordonsregistret 6 316 531 fordon, av vilka 4 996 194 var fordon i trafik. Det totala antalet registrerade fordon ökade med 2,7 procent och antalet fordon i trafik minskade med 1,4 procent jämfört med situationen i slutet av år 2015. I slutet av år 2016 fanns det 46 281 fordon registrerade på Åland. Uppgifterna bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister samt på Ålands Motorfordonsbyrås fordonsregister och de har producerats av Statistikcentralen.

Nästa offentliggörande:
22.3.2018

Beskrivning: Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Ålands Motorfordonsbyrå skickar årligen statistik över Ålands fordonsbestånd till Statistikcentralen och uppgifterna läggs till de långa tidsserierna över motorfordonsbeståndet. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bussar, fordon, fordonsbestånd, fordonsregister, lastbilar, motorcyklar, motorfordon.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Motorfordonsbeståndet [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mkan/index_sv.html

Dela