Suomen virallinen tilasto

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Maatalouden ansio- ja pääomatulojen osuus viljelijäperheiden kokonaistuloista pienentynyt
26.3.2019
Viljelijäperheiden tulokehitystä tarkasteltaessa käy ilmi että maatalouden ansio- ja pääomatulojen osuus viljelijäperheiden valtioverojen alaisista tuloista on laskenut vuosituhannen vaihteesta alkaen lähes yhtäjaksoisesti. Kun viljelijäperheiden valtioveron alaisesta tulosta tuli vuonna 2000 noin 37 prosenttia maatalouden yhdistetystä ansio- ja pääomatulosta, on vastaava osuus pudonnut vuonna 2017 vain 26 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2017 maa- ja metsätalousyrittäjien taloustilastosta.

Seuraava julkistus:
25.3.2020

Kuvaus: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto ilmestyi ensimmäisen kerran viitevuodelta 2005. Se korvaa viitevuodesta 1973 vuoteen 2004 toimitetut Maatilatalouden yritys ja tulotilaston, sekä Maatilatalouden tulo- ja verotilaston. Uusi tilasto julkaistaan ainoastaan Tilastokeskuksen internet sivuilla. Uuden tilaston tietosisältö kuvaa maassamme toimivien maatilayritysten taloudellista toimintaa ja rakennetta. Tilaston pääasiallisena tietolähteenä käytetään maatilayritysten verotietoja, maaseutuelinkeinorekisterin tietoja sekä suoraa tiloille suunnattua tilastokyselyä. Tilastossa maataloutta ja metsätaloutta tarkastellaan erikseen. Tietoja on luokiteltu mm. alueittain, tuotantosuunnittain ja tilakokoluokittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: maatalous, maataloustuki, maatilat, maatilatalous, menot, metsäala, metsätalous, tulot, varallisuus, velat, verotus, yksityismetsänomistajat, yksityismetsätalous, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietosisältö supistuu
2.4.2015
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilaston tietosisältö supistui vuoden 2013 tietojen julkistuksen yhteydessä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mmtal/index.html