Finlands officiella statistik

Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Andelen förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket har minskat när man ser till lantbrukarfamiljernas totalinkomster
26.3.2019
Vid granskning av lantbrukarfamiljernas inkomstutveckling framgår att andelen förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket har minskat nästan oavbrutet när man ser till lantbrukarfamiljernas statsskattepliktiga inkomster under granskningsperioden som inleddes vid millennieskiftet. När omkring 37 procent av lantbrukarfamiljernas statsskattepliktiga inkomster kom från sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket år 2000 har motsvarande andel år 2017 sjunkit till bara 26 procent. Uppgifterna framgår av statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi för år 2017 som utkommer nu.

Nästa offentliggörande:
25.3.2020

Beskrivning: Statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi ersätter Företags- och inkomststatistiken över gårdsbruk och Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk som framställts från referensåret 1973 till år 2004. Den nya statistiken publiceras bara på Statistikcentralens webbsidor. Statistikens första referensår är år 2005. Statistiken beskriver den ekonomiska verksamheten och strukturen hos lantbruksföretagen i Finland. De huvudsakliga uppgiftskällorna i statistiken är lantbruksföretagens skatteuppgifter, uppgifter i landsbygdsnäringsregistret samt enkäter riktade direkt till gårdarna. I statistiken granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter område, produktionsinriktning och gårdens storlek.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, företag, förmögenhet, gårdar, gårdsbruk, inkomster, lantgårdar, lantbruksstöd, privata skogsägare, privatskogsbruk, skogsbranschen, skogsbruk, skulder, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskar
2.4.2015
Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskade i samband med offentliggörandet av uppgifterna för år 2013.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/index_sv.html