Finlands officiella statistik

Flyttningsrörelsen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utbildade finska medborgares utvandring större än invandringen
18.12.2017
Enligt Statistikcentralen har utvandringen bland finska medborgare som avlagt examen på minst andra stadiet varit större än invandringen under det senaste decenniet. Inflyttningsunderskottet har uppvisat en ökande trend sedan år 2009. Bland dem som avlagt examen på minst lägsta högre nivå har det årliga inflyttningsunderskottet ökat relativt måttligt sedan år 2009. Däremot har det årliga inflyttningsunderskottet bland dem som avlagt examen på andra stadiet ökat snabbt under de allra senaste åren. Åtminstone delvis torde detta ha att göra med att finländska ungdomar åker utomlands för att studera.

Nästa offentliggörande:
11.10.2018

Beskrivning: Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, emigration, flyttningsrörelse, inrikes omflyttning, invandring, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/index_sv.html