Suomen virallinen tilasto

Neljännesvuositilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Bruttokansantuote kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä
4.9.2015
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi 1) kasvoi huhti-kesäkuussa 0,2 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 0,1 prosenttia.

Seuraava julkistus:
4.12.2015

Kuvaus: Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tilastoinnissa noudatetaan Euroopan tilinpitojärjestelmää EKT 2010, josta annettu Euroopan unionin neuvoston asetus hyväksyttiin vuonna 2013. Taloutta kuvataan niin tuotannon, kysynnän kuin tulonmuodostuksen näkökulmista. Tarkastelu sisältää sekä käypähintaiset että ketjutetut volyymitiedot, joissa viitevuotena on 2010. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotita-louksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä, paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvonlisäys, bruttokansantulo, bruttokansantuote, investoinnit, julkiset menot, kansantalouden tilinpito, kansantalous, kansantulo, kulutus, kysyntä, suhdannevaihtelut, tarjonta, tuotanto.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Neljännesvuositilinpidon EKT2010 mukaiset aikasarjat julkistettu
11.7.2014
EKT2010 uudistus on muuttanut kansantalouden tilinpidon aikasarjojen tasoja, johtuen varsinkin tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittamisesta.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.11.2015].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/index.html

Jaa