Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabeller nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av prisindex för ägarboende, kvartalsförändring

Index och tid Kvartalsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 4.7.2016 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 4/2015 -0,1 0,1 -0,2
Köp av gamla bostäder 4/2015 -0,4 -0,2 -0,2

Revidering av prisindex för ägarboende, årsförändring

Index och tid Årsförändring, % Revidering, procentenhet
Senaste publicering 4.7.2016 1:a offentliggörandet
Köp av bostäder 4/2015 0,5 0,7 -0,2
Köp av gamla bostäder 4/2015 0,1 0,4 -0,3

Källa: Prisindex för ägarboende, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 4.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. 1:a kvartalet 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/2016/01/oahi_2016_01_2016-07-04_rev_001_sv.html